Žemaitėjė brongė, mas tāva vakā

21/10/2019 17:15

 Telšių r. Ubiškės mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte: „„Žemaitėjė brongė, mas tāva vakā“. Į šį projektą įsitraukė ir Telšių miesto lopšeliai-darželiai „Berželis“, „Eglutė“, „Mastis“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Žemaitukas“, Telšių pradinė mokykla „Saulėtekis“, Telšių rajono Rainių lopšelis-darželis.

Projekto tikslas - sutelkti Žemaitijos regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes ugdyti vaikų pilietiškumą, bendruomeniškumą, gimtojo krašto pažinimą bei tautinių tradicijų puoselėjimą.

Projekto uždaviniai:

  1. suburti Žemaitijos regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes, ugdytinius ir kūrybiniais darbais paminėti Žemaitijai skirtus metus;

  2. skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraišką ir kūrybiškumą, ugdyti dvasines vertybes bei kūrybines kompetencijas;

  3. pasidalinti savo darbo patirtimi su Žemaitijos regiono ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų pedagogais;

  4. parengti pažintinę-edukacinę programą „Žemaitijos knygnešių takais.

Projektas buvo vykdomas keturiais etapais:

I-ame etape buvo inicijuojamas ir vykdomas vaikų kūrybinių darbų konkursas – paroda „Žemaitėjė brongė, mas tāva vakā“. Veiklą organizavo ir vykdė Telšių lopšelis-darželis „Mastis“. Vaikai savo kūrybiniuose darbuose naudojo tautodailės technikas, ornamentus ir simbolius. Daugiau nei 100 meniškų, spalvingų ir nuotaikingų kūrinėlių atkeliavo iš Mažeikių, Kelmės, Naujosios Akmenės, Plungės ir Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų ir papuošė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos erdves. 2019 m. balandžio 17 d. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvyko vaikų kūrybinių darbų parodos-konkurso atidarymas ir laureatų apdovanojimai. Atidarymo metu Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ ansamblis „Cyrulioka“ ir kiti vaikai paruošė žemaitišką programą atvykusių bendruomenių nariams, Telšių gyventojams. Parodos ekspozicija vyko nuo 2019.04.15 iki 05.15 d. Specialiais prizais apdovanoti atrinkti pagal amžiaus grupes geriausių kūrinių autoriai, visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais.

II-ame etape buvo parengta pažintinė-edukacinė programa „Žemaitijos knygnešių takais“. Programos aprašą ir nuostatus parengė Ubiškės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė. Programos tikslas supažindinti ikimokyklinio amžiaus vaikus su Telšių krašto istorija, Ubiškės apylinkėse gyvenusiais ir platinusiais knygnešiais D. Bubėnu, A. Petravičiumi, kunigu Ignu Vaišvila. Gegužės mėn. Ubiškės apylinkėse įvyko žygis „Žemaitijos knygnešių takais“. Dalyviai, Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų vaikai ir mokytojai, turėjo galimybę dalyvauti orientaciniame žaidime, keliaudami ir atrasdami istorinį knygnešių pėdsaką. Baigiamasis renginys ir apdovanojimai vyko Ubiškės miestelio pušyne.

III  etape Telšių lopšelis-darželis "Eglutė" organizavo prie Masčio ežero plenerą "Žemaitėjės žemės spalvas".

   IV-ame etape organizuojamas baigiamasis projekto 

   renginys - koncertas „Žemaitėjė brongė, mas tāva vakā“. 

   

 

Renginys vyks 2019 m. lapkričio 21d..


 

Džiaugiamės, kad Žemaitijos metams paminėti Telšių rajono ikimokyklinės įstaigos „Berželis“, „Eglutė“, „Saulutė“, „Nykštukas“, „Žemaitukas“, Rainių mokykla-darželis, Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla, Ubiškės mokykla-daugiafunkcis centras tikslingai suvienijo veiklą bendrame projekte.

 

 

 

 

© 2010 visos teisės apsaugotos Lietuvos Respublikos įstatymų.

Make a free websiteWebnode