Apie mus

MOKYKLA

    2019 m. rugsėjo 1-ai dienai mokykloje-daugiafunkciame centre yra 1 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Jose ugdosi 26 vaikai. "Nykštukų" grupę lanko - 13 vaikų, ikimokyklinio ugdymo mokytojos N.Albrikienė, A.Mažeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Z.Zdanavičienė. "Ežiukų" grupėje - 13 vaikų, priešmokyklinio ugdymo mokytojos L. Šiušienė ir A.Mažeikienė. Mokyotjų padėjėjos J.Malijonienė, R.Norvydienė. Mokykloje-daugiafunkciame centre dirba 6 pedagoginiai darbuotoj: 2 meninio ugdymo pedagogai, logopedė, 3 mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigoje dirba sporto ir IT specialistai. 

UBIŠKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MUZIEJUS

 Ugdant jaunąją kartą, nuolat domimės kaip puoselėti tautiškumą, kad jaunimas jį natūraliai priimtų, kad tai taptų mūsų gyvenimo įprasta norma. Tie ieškojimai paskatino įkurti mokyklos muziejų.

    Buvęs mokytojas Antanas Lovčikas mylėdamas savo kraštą ir savo kraštotyriniu ilgamečiu darbu dėjo pamatus būsimam mokyklos muziejui. Savo iniciatyva rinko istorinę medžiagą apie vietovės kilmę, ją garsinusius žmones. Nemažai istorinės informacijos apie garsųjį knygnešį Dominyką Bubėną (1856 – 1940), kuris palaidotas Ubiškės miestelio antrose kapinėse. D. Bubėno kapas 2003-06-20 dieną buvo įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Jis turi istorinę vertę. Mokytojas surinko nemažą etnografinių daiktų ekspoziciją. Renkant eksponatus bei vyresnės kartos žmonių prisiminimus, mokytojas Antanas Lovčikas išvaikščiojo visus takelius, aplankė kiekvieną sodybą. Jis ne tik iniciatyvus kraštotyrininkas, bet ir muziejaus įkūrimo pradininkas.

1998 metais mokyklos įkūrimo 80-mečiui muziejus buvo įkurtas „Senosios mokyklos“ patalpose. Vėliau (2004 m.) muziejus perkeltas į dabartinės mokyklos patalpas. Muziejaus įkūrimo idėjai ir darbams naujose patalpose talkino dailės ir technologijų mokytojas Kęstutis Šiuša. Savo ir kolegų kūrybinių idėjų polėkiais mokytojas sukūrė ypač šiltą, senąja Lietuvos dvasia dvelkiančią aplinką. Pravėrus muziejaus duris mes įeiname į imituotą senąją klėtį, kur įvairūs buities rakandai, ūkio padargai, girgždantys seni mediniai baldai mums pasakoja apie žilosios Lietuvos gyvenimą, senolių išmintį, džiaugsmus ir godas.

Buvusi mokyklos istorikė mokytoja Nijolė Pocevičienė surinko nemažai istorinės medžiagos mokyklos metraščiui. Atvėrus foto albumus į mus pažvelgia buvę mokyklos mokiniai ir mokytojai, gyvai pasakojantys mūsų mokyklos kilmę, raidos kelią ir gyvenimo subtilybes, vykusias 90 metų.

Pastaraisiais metais muziejaus pagrindinės veiklos kryptys – kaupti istorinę, etnografinę, pedagoginę bei metodinę medžiagą. Planuojama įsteigti „Mokyklos raidos kelio“ bei „Mūsų apylinkės kultūrinio paveldui“ skyrius.

Mokyklos muziejuje rengiamos parodos, susitikimai su miestelio bendruomenės nariais ir svečiais, vyksta edukaciniai užsiėmimai, pažintinės pamokos. Pasitelkus „Kraštotyros būrelio“, mokyklos mokytojų bei bendruomenės narių pagalbą bus kaupiami ir turtinami muziejaus kultūriniai, turtiniai klodai. 

MOKYKLOS ISTORIJA

Mokykla buvo įkurta 1918 metais. Iniciatoriai - du broliai: Antanas ir Jonas Adomavičiai ir apylinkės mokinių tėvai. 
Pirmaisiais metais mokyklą lankė 27 mokiniai, jų amžius buvo nuo 11 iki 20 metų.

1948 metais mokykla tapo progimnazija.
1949 metais atidaryta progimnazijos klasė.
1950 metais mokykla pertvarkyta į septinmetę mokyklą. Tais pačiais metais atidaryta aštunta klasė ir mokykla pradėjo peraugti iš septynmetės į vidurinę.
Iki 2001 metų Ubiškės vidurinę mokyklą baigė 42 abiturientų laidos.
Nuo 2002 metų mokykla tapo pagrindine. Nuo 2012 mokyla tapo mokykla-darželiu.

Nuo 2018 metų birželio 28d. mokykl-darželis tapo Ubiškės mokykla-daugiafunkcio centru.

MOKYKLOS VADOVAI

1947-1957 m.m. Stasys Ratkus

1957-1958 m.m. Vilhelmas Petraitis

1958-1959 m.m. Pranas Dzvonkus

1959-1962 m.m. Ona Mikulytė

1962-1967 m.m. Dalytė Šarkytė

1967-1968 m.m. Antanas Lovčikas

1968-1969 m.m. Dalytė Jurgaitienė

1969-1974 m.m. Algirdas Ažubalis

1975-2007 m.m. Stasė Birkantienė

Nuo 2007 m.m. Rita Buivydienė

 

 

 

istorija

Paskutinį kartą informacija redaguota 2014 m. 11 - 06

KITA INFORMACIJA

Kol kas papildomos informacijos nėra.

© 2010 visos teisės apsaugotos Lietuvos Respublikos įstatymų.

Create a free websiteWebnode