Mokyklos finansavimas

 

Programos pavadinimas: Modernios ir saugios

daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas.

 

1 lentelė. Švietimo įstaigų aplinkos finansavimas

 

Sąmatos

 straipsnių pavadinimas

Iš viso

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

IŠLAIDOS

217,9

46,3

65,8

60,7

45,1

Darbo

 užmokestis ir socialinis draudimas

174,5

40,4

54,7

37,3

42,1

Darbo

užmokestis

133,2

30,8

41,7

28,5

32,2

Darbo

užmokestis pinigais

133,2

30,8

41,7

28,5

32,2

Socialinio draudimo

 įmokos

41,3

9,6

13,0

8,8

9,9

Socialinio draudimo

 įmokos

41,3

9,6

13,0

8,8

9,9

Prekių ir

 paslaugų naudojimas

43,1

5,9

11,1

23,4

2,7

Prekių ir

paslaugų naudojimas

43,1

5,9

11,1

23,4

2,7

Ryšių

paslaugos

1,3

0,3

0,4

0,2

0,1

Kitos

 prekės

0,7

01

0,1

0,4

0,1

Komunalinės paslaugos

37,9

5,5

9,8

22,2

0,4

Kitos

paslaugos

3,2

 

0,8

0,6

1,8

Socialinės

Išmokos

 (pašalpos)

0,3

 

 

 

0,3

Darbdavių socialinė

 parama

0,3

 

 

 

0,3

Darbdavių socialinė parama

 pinigais

0,3

 

 

 

0,3

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (2+3)

217,9

46,3

65,8

60,7

45,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 visos teisės apsaugotos Lietuvos Respublikos įstatymų.

Make a free websiteWebnode